Strategier för säkerhets skull

Axkid
/

Konceptutveckling

Sen 2018 agerar S.A. strategisk rådgivare och konceptutvecklare kring varumärke och kommunikation för det svenska bilbarnstolföretaget Axkid. Konkurrentkartläggning, digital tjänsteutveckling och påverkanskampanjer kring bakåtvända bilbarnstolar har genomförts under årens gång. (Arbete under affärssekretess)