Musikutgivningens A-B-C

Poppel
/

Koncept

Accelerator för musikskapares egna affärsverksamheter. Kunskap och verktyg för att skapa verkligt oberoende från oseriösa musikbolag med 100% bibehållna upphovsrätter.