Musikutgivningens A-B-C

Poppel
/

Koncept

Poppel skapar värde för musikskapare i tvärsnittet mellan släpp, promotion, handel, administration och nätverkande med huvudmål att: > Professionellt hantera musikskapares släpp > Ge mer tid över för skapande > Låta musikskapare behålla sina rättigheter Poppel kan tack vare Skaps unika position engagera Sveriges musikskapare i utvecklingen och använda oss av insikter och data som andra tjänster saknar och kommer att erbjudas musikskapare som en medlemsförmån i oberoende musikorganisationer från 2024.