Koncept

Grundare, konceptutveckling

Identitet

Strategier, identitet

Konceptutveckling

Strategi, design, kampanj

Green tech startup

Affärsutveckling, design

Nya rum för nya målgrupper

Strategi, konceptutveckling

Identitet

Design

Interiör- och identitetskoncept

Strategy, design

Konceptutveckling & identitet

Strategi, design, UX

Identitet Malmö business region

Strategi, design

Inredningsbutik (✝2012)

Creative direction

Redesign & kampanjer

Concept, art direction

Flyg- och tågmagasin

Design, art direction

Identitet & förpackning

Identitet, förpackningar

Modebutik

Creative direction

Mode- & kulturmagasin

Identitet, design, art direction

"Plåtat" fotobok och utställning

Design, art direction